Information angående vårt gudstjänstfirande i coronatider


Vi tror att vi tolkat myndigheternas rekommendationer rätt när det gäller att samlingar kan genomföras så länge vissa begränsningar iakttas. Den tolkningen delar vi med de flesta kristna kyrkorna, även om man valt lite olika modeller.

Fortsatt vill vi ge möjlighet att fira gudstjänst för alla åldersgrupper – och fortsatt gäller att formerna blir lite olika.

Nuvarande förhållningsregler

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi från deltagande i sammankomster om du:

  • är förkyld eller har feber.
  • är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp

För att minska risken för smittspridning uppmanar vi också till återhållsamhet gällande att hälsa i hand eller med kramar. Försök sprida ut er i lokalerna.

Upplägg för gudstjänstfirande på söndagar

Om inte de yttre förutsättningarna ändras hoppas vi nu att vi under återstoden av vårterminen kan fortsätta med:

09:30-10:15 Söndagsskola i missionshuset. Ingång i huvudentrén en trappa ner. Någon ur värdgruppen säkerställer att det är max 50 personer i missionshuset. När söndagsskolan är slut ser värdgruppen till att missionshuset töms, städas av, toaletter (och ev andra ytor) desinficeras.

10:15 Musiker/mötesledare får komma in i missionshuset efter hand som söndagsskolfolket går ut därifrån.

11:00-12:00 Gudstjänst för ungdomar och vuxna (barnen är alltså inte med på gudstjänsten utan bara på söndagsskolan). Värdgruppen säkerställer att det är max 50 personer i missionshuset.
Inget fika i missionshuset efter gudstjänsten.

Gudstjänsten webbsänds på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2rYQ3PNnyLpdmsqmj--ttQ.

Det är enklast för inräkningen att endast använda ingången en trappa ner. Om det kommer fler än 50 personer får de tyvärr åka hem igen och komma nästa söndag.

Varmt välkommen!

Kalender